ربات های معامله گر

 

زمانی که شما خواب هستید یا به کار دیگری مشغول هستید این ربات ها برای شما و طبق نظر شما معامله می کنند

T-PAM

Techno Price Action Method
 • Auto Trade BOT
 • نسخه 1.0
 • MT4
مشاهده

M-MNG

Money Managment
 • Trade Assistant BOT
 • نسخه 1.0
 • MT4
مشاهده

O-MNG

Order Managment
 • Trade Assistant BOT
 • نسخه 1.0
 • MT4
مشاهده

LVLC

Level Creator
 • Trade Assistant Tools
 • نسخه 1.0
 • MT4
مشاهده