تکنوپرایس اکشن

 • تکنوپرایس اکشن

تکنو پرایس اکشن (T-PAM) یکی از شیوه معاملاتی حرفه ای میباشد که به معامله گران امکان تحلیل و پیش بینی آینده قیمت، نقاط ورود و خروج از معاملات بر اساس مدیریت مالی و روانشناسی معاملات و کسب درآمد مستمر در بازارهای مالی را ارائه میدهد. یادگیری این سیستم معاملاتی به شما این توانایی را میدهد که با روشی دقیق و کارآمد مناطق صحیح و پرفشار عرضه و تقاضا را شناسایی کنید و فارغ از احساس ترس و طمع ، معاملاتی با بیشترین ضریب سود به ریسک را انجام دهید. امید واریم این مجموعه برای شما مفید واقع شود.

 • قسمت اول:
 • قسمت دوم:
 • قسمت سوم:
 • قسمت چهارم:
 • قسمت پنچم:
 • قسمت ششم :
 • قسمت هفتم :
 • قسمت هشتم :
 • قسمت نهم:
 • قسمت دهم:
 • قسمت یازدهم:
 • قسمت دوازدهم:
 • قسمت سیزدهم:
 • قسمت چهاردهم:
 • قسمت پانزدهم:
 • قسمت شانزدهم :
 • قسمت هفدهم :